Gå til projektsystem

STRATEGISKE ÆNDRINGER I HANSEN HUSE A/S

Siden COVID-19-pandemiens indtog, og sidenhen krigen i Ukraine, med deraf følgende energikrise, har byggebranchen i Danmark oplevet historiske udsving, først opadgående, for derefter at dykke ned på et ekstraordinært lavt niveau.

Hansen Huse har i de seneste år, primært haft fokus på at opfylde boligdrømme for den enkelte familie. Men grundet de stigende renter på boliglån og leveomkostninger mv., forventes der i de kommende år, at blive langt imellem de familier som vil være i stand til at realisere et byggeri af drømmehuset.

Af den grund har Hansen Huse, taget en strategisk beslutning om at neddrosle og færdiggøre den nuværende produktion for private, og fremadrettet at fokusere mod andre markeder i bygge- og ejendomsbranchen.

Vi ser således frem til, et fortsat godt samarbejde omkring de igangværende byggerier, og til at skabe nye relationer og forretninger i tiden der kommer.

Med venlig hilsen
David A Brandt Klug
Medindehaver | Adm. direktør