Lavenergihuse med Hansen Huse

Et hus fra Hansen Huse overholder altid den energiklasse, som bygningsreglementet kræver, p.t. BR18. Ønsker I et endnu bedre energiregnskab og et hus, der er endnu mere miljøvenligt, er et lavenergihus måske løsningen for jer.

Hvad er et lavenergihus?

Lavenergihuse er huse, der lever op til bygningsreglementets skærpede energikrav, der benævnes “lavenergiklasse”. Huse i lavenergiklassen skal have et energiforbrug, som er ca. 25 % lavere end de almindelige energikrav, dog afhængig af husets størrelse.

Energi venligt nyt typehus
VOres Akitekt har både jeres og jeres generationers behov når det kommer til bæredygtighed

Sådan bygges et lavenergihus

Generelt er der ikke den store forskel på konstruktionernes opbygning, i et lavenergihus, i forhold til et hus som overholder de almindelige energikrav.
For at opnå det lavere energiforbrug, vil der være behov for at tilføre energi til huset, typisk i form af et solcelleanlæg, eller en varmepumpe.

Uanset energiklasse, skal alle huse i dag have et ventilationssystem med varmegenvinding. Det betyder, at varmen, den “gamle” luft, som fjernes fra husets rum, overføres til den nye og friske luft, som tilføres huset. På den måde får I et sundt indeklima, med kun et meget lille varmetab.

Huse der overholder de almindelige energikrav, får energimærket A2015.
Huse der overholder lavenergiklassen, får derimod energimærket A2020.

Ventilationssystem med varmegenvinding

Husene er udstyret med balanceret ventilationssystem med varmegenvinding. Det vil sige, at varmen fra den Nybyggede huse er udstyret med et balanceret ventilationssystem med varmegenvinding. Det vil sige, at varmen fra den “gamle” luft som fjernes fra husets rum, overføres til den nye og friske luft. Huset får på den måde et sundt indeklima, med kun et meget lille varmetab.

Lavenergivinduer i nybyggeri

Alle huse bygges i dag med det der betegnes som “lavenergivinduer”. Ved et lavenergivindue er der fokus på, at karm og ramme er udformet på en måde der i stor grad forhindrer, at kulden fra den udvendige del overføres til den indvendige.

Samtidig er selve rudens hulrum fyldt med en isolerende gasart. Derudover er selve glasset påført en næsten usynligt metalbelægning, som sørger for at varmen indefra, reflekteres og således ikke trænger ud gennem ruden.

Jævn varme i hele huset med gulvvarme

Vi anvender et gulvvarmesystem som standard i alle vores huse. Gulvvarme er i dag den optimale løsning, da det giver nogle smukke rum uden synlige varmekilder, fx radiatorer, og samtidig kan gulvvarmen fint tilføre huset den energi opvarmningen kræver.

Håndtering af varmen med et varmesystem

Hvor energien kommer fra til et gulvvarmesystem, afhænger helt af mulighederne i det aktuelle område. I Danmark er der ofte adgang til kollektiv varmeforsyning, typisk fjernvarme eller naturgas. Er det ikke muligt i jeres område, er det nødvendigt selv at etablere en varmeforsyning i form af fx en varmepumpe, som henter energien fra luften eller jorden.

Energioptimering med solceller

Solceller har den fordel, at de uden at forbruge energi selv producerer strøm, som enten kan bruges i huset, lagres i batterier eller sendes ud på EL-nettet.

Ønsker man fx mange vinduer i sit nye hus, kan et solcelleanlæg være nødvendigt for at kompensere for det øgede energibehov, de mange vinduer medfører, og på den måde overholde bygningsreglementets energikrav. Solceller kan monteres både på skrå tagflader eller lægges ned fx på en carport eller garage med fladt tag, hvor solcellerne almindeligvis ikke vil være synlige.

Hos Hansen Huse tilbyder vi også vores typehus model UMBRA, der er kendt for sinde modernistisk træk i form af et længehus.

Økonomien i lavenergihuse

Lavenergihuse er naturligvis en smule dyrere at opføre end et hus, som bygges efter de almindelige energikrav. Til gengæld vil I i nogle tilfælde kunne tjene ekstraudgiften hjem i løbet af en årrække, fordi huset er billigere at varme op. Det kan dog variere fra projekt til projekt, om det kan betale sig rent økonomisk at vælge et lavenergihus.

Hos Hansen Huse hjælper vi dig gerne videre med din nye drømmebolig, hvad enten det er et lavenergihus eller et nyt hus efter de almindelige energikrav.