HANSEN HUSE A/S PROJEKTSYSTEM | ANVENDELSES- OG FORTROLIGHEDSPOLITIK
Denne anvendelses- og fortrolighedspolitik regulerer den måde, hvorpå HANSEN HUSE A/S indsamler, anvender, vedligeholder og videregiver oplysninger indsamlet fra brugere (alle med adgang til systemet er en bruger og kaldes i det følgende ”bruger”) af https://projekter.hansenhuse.dk (i det følgende kaldet “Projektsystemet”), herunder adgang via app “Hansen Huse | Projekter” på app store. Denne anvendelses- og fortrolighedspolitik gælder for projektsystemet der tilbydes af HANSEN HUSE A/S.

Indsamling af personlige identifikationsoplysninger

Vi kan indsamle personlige oplysninger fra bruger på en række forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til, når bruger anvender vores projektsystem, udfylder diverse formularer, ser filer, up- eller downloader filer, og i forbindelse med andre aktiviteter, tjenester, funktioner eller ressourcer vi stiller til rådighed på projektsystemet.


For at få adgang til projektsystemet skal bruger oplyse for- og efternavn, e-mailadresse og telefonnummer samt øvrige relevante oplysninger.


Vi vil indsamle personlige oplysninger til identifikation af bruger, hvis disse frivilligt afgives til os. Bruger kan altid nægte at oplyse personligt identifikationsoplysninger, hvilket dog kan forhindre dem i at anvende hele eller dele af projektsystemets funktionaliteter.

Ikke-personlige oplysninger identifikation

Vi kan indsamle ikke-personlige oplysninger om bruger, når de interagerer med projektsystemet. Ikke-personlige oplysninger kan omfatte browseren navn, computertype, operativsystem, internetudbyder og andre tekniske oplysninger om bruger formidlet i forbindelse med anvendelsen af projektsystemet.


Hvordan vi bruger indsamlede oplysninger

HANSEN HUSE A/S indsamler og anvender personlige oplysninger til følgende formål:

  • At forbedre anvendelighed og funktionalitet
  • At personliggøre brugeroplevelsen
  • At forstå, hvordan brugere anvender de funktioner og informationer der er tilgængelige
  • At stille informationerne til rådighed for andre brugere, i det omfang det findes relevant
  • Sende systemgenererede e-mails.


Hvordan beskytter vi dine oplysninger

Indsamlede data lagres og behandles således at det forsøges beskyttet mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller ødelæggelse af brugernes personlige oplysninger som navn, brugernavn, adgangskode, e-mailadresse, telefonnummer, samt øvrige oplysninger som er lagret på projektsystemet.

Brugeransvar

Bruger har ansvaret for at alle de oplyste informationer er korrekte.

Projektsystemet sender e-mails til bruger om relevante informationer. Bruger har ansvaret for at reagere på de fremsendte e-mails.

Ligeledes er bruger ansvarlige for at gøre sig omhyggeligt bekendt med alle de informationer som projektsystemet stiller til rådighed på relevante projekter. Bruger kan derfor ikke hævde ikke at have modtaget informationer der på projektsystemet er gjort tilgængelig.

Måtte bruger blive opmærksom på fejl i projektsystemet skal dette straks meddeles nedenstående kontaktperson.


Ændringer i denne anvendelses- og fortrolighedspolitik

HANSEN HUSE A/S har beføjelse til at ændre denne anvendelses- og fortrolighedspolitik til enhver tid.

Du anerkender og accepterer, at det er dit ansvar løbende at gøre dig bekendt med den gældende anvendelses- og fortrolighedspolitik, tilgængelig på projektsystemets hovedside.


Din accept af disse betingelser

Ved at anvende projektsystemet tilkendegiver du din accept af denne anvendelses- og fortrolighedspolitik. Hvis du ikke kan acceptere denne politik, skal du ikke bruge projektsystemet. Brug af projektsystemet efter eventuelle ændringer i denne politik vil blive betragtet som accept af disse ændringer.Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til denne anvendelses- og fortrolighedspolitik eller din anvendelse af projektsystemet bedes du kontakte:


David A. Brandt Klug
M: 50830000
E: support@hansenhuse.dk